INNOVASJON, OMSTILLING OG DIGITALISERING

OM OSSVi er eksperter innen innovasjon og omstilling som har en dyp kjærlighet for endring. Gjennom vår erfarne bakgrunn som ledelseskonsulenter har vi arbeidet tett med ambisiøse eiere, styrer og ledergrupper som aktivt utnytter endringer for å drive vekst. Vi har bidratt til å bygge innovasjonsporteføljer, gjennomføre innovasjonsprosjekter, lede omstillingsprosesser og implementere større strategi- og digitaliseringsprosjekter. Vi har også hjulpet organisasjoner med å utvikle strategisk relevante organisasjonskulturer.

I den komplekse virkeligheten ser vi muligheter for de som kan identifisere tydelige strategier og være i forkant av endringer. Vi samler og analyserer kritisk innsikt for å utforme handlingsrettede strategier og tiltak.

Vår kompetanse er basert på omfattende erfaring med strategiske vekstprosjekter og en akademisk bakgrunn innen strategi, innovasjon, omstilling og endringsledelse, kommunikasjon, organisasjonspsykologi og design thinking. Vi kombinerer praktisk erfaring med solid teoretisk fundament for å levere helhetlige og effektive løsninger til våre kunder.

Vi ser virkemidler for endring i sammenheng for størst mulig verdiskapning. Selv om innovasjon, omstilling og digitalisering krever mye av den samme innsikten - på tvers av organisatoriske skillelinjer - blir dette fortsatt sett på som egne disipliner uten sammenheng. Vi benytter alle perspektivene for endring. 

Hva vi gjør

Innovasjon


Vår erfaring med innovasjon strekker seg fra forretningsmodellering, nye samhandlingsproseser og -verktøy på tvers av organisasjoner, digitalisering og deling av data på tvers av verdikjeder, til produkt og tjenesteutvikling.

Les mer

Omstilling


Vi har vært fagansvarlig for større omstillingsprosjekter, jobbet med kulturendringer, bistått ledergrupper og ledere i endringsledelse, utviklet kommunikasjonsstrategier, omstrukturert organisasjoner, drevet prosessendring / optimalisering og utvikling av  kompetanseprogram.


Les mer

Digitalisering


Alle vellykkede organisasjoner gjør aktiviteter som støtter deres formål. For å drive digitalisering må vi forstå verdikjder, prosesser og virksomhetsstyring.


Vi digitaliserer verdikjeder, prosesser, digitaliserer samhandling, portefølje- og virksomhetsstyring.


Les mer

Vi bistår eiere, styrer og ledergrupper med å utvikle og realisere deres vekststrategier

PRODUKT & TJENESTEUTVIKLINGSBANKEN


Vi utviklet skreddersydde sprinter for bankens produktsjefer og fasiliterte innovasjonssprinter. Deres entusiasme og kreativtet skapte nye forretningsmuligheter og tjenester.

UTVIKLINGSPROSJEKTOSEANA


Et av Vestlandets flotteste kulturhus ønsket og ta kundene på alvor og utvikle kulturarrangemetner og konferanser som folk i Bjørnafjorden og Bergen egentlig vil ha. Vi fasiliterte strategisk prosess og innovasjonssprint.

UTVIKLINGSPROSJEKTNORGES HANDELSHØYSKOLE


Vi utviklet program for utvikling av avdeling for opptak og studentveiledning for bedre utnyttelse av ressurser/kapabiliteter, kundeorientering, kommunikasjon og digital samhandling.

LA OSS SAMARBEIDE


Om du ønsker å drive vekst, innvovasjon, omstilling og/eller digitalisering i din organisasjon lytter vi gjerne til dine tanker. Kanskje vi kan bidra med perspektiver eller handling. Vi er alltid på jakt etter gøye prosjekter med spennende mennesker. Etter en kaffekopp vet du, og vi, om vi er de rette til å bistå ditt prosjekt. En lav investering for oss begge.